Skip til primært indhold
PERSONDATAPOLITIK

Data og sikkerhed

Persondatapolitik
Vi tager sikkerhed og GDPR alvorligt

Meebook er en 100% danskejet virksomhed, og alle data i platformen hostes i Danmark. 

Meebook er en sikker platform at anvende for undervisere, elever og forældre. Vi sælger naturligvis ikke data opbevaret i Meebook til tredjepart, og vi deler ikke oplysninger, der findes i vores systemer, med tredjeparter. Vi gør kun undtagelser, hvis den dataansvarlige kunde beder os om det, eller hvis vi er forpligtet til at gøre det ifølge lovgivningen.

Meebook tager ikke ejerskab over nogen forbrugerdata i læringsplatformen. Vi opbevarer kun personlige oplysninger så længe, den dataansvarlige kunde beder os om at beholde dem.

Vi følger EU-bekendtgørelsen, og du kan som bruger være tryg ved, at vi overholder GPDR-bestemmelserne. Vi har alle procedurer på plads i forhold til den kommende persondataforordning. 

Vi har uafhængige revisorer til at gennemgå vores databeskyttelsesløsninger og har fået udarbejdet erklæring vedr. datasikkerhed:

 • ISAE 3402 type II erklæring, der dokumenterer, at drift og it-forhold lever op til lovkrav og god it-skik

Begge revisionserklæringer er udarbejdet i samarbejde med PwC.

Hvis du ønsker yderligere viden omkring persondatapolitik eller dine data i platformen, skal du henvende dig til din skole eller den kommunale forvaltning.

Du kan også læse mere her: https://www.eugdpr.org/

Meebooks generelle persondatapolitik

Dataansvarlig

Meebook ApS

Studiestræde 19, 4. sal

CVR-nr.: 34458103

Telefon: +45 3311 0780

E-mail: mail@meebook.com

Formål

Behandlingens eller behandlingernes formål er administration af kundeforhold, afholdelse af kurser samt kommunikation med kontaktpersoner hos kunder mv.

Kategorierne af registrerede

 • kontakter (hos kunder)
 • kursus- og webinardeltagere
 • modtagere af nyhedsbreve
 • besøgende på hjemmesiden (cookies).

Kategorierne af personoplysninger

 • Oplysninger om kontakter (hos kunder)

Vi behandler kontaktoplysninger til brug for kommunikation med kontaktpersoner hos kunder og bogføring mv.

(ii)Oplysninger om kursus- og webinardeltagere

Vi behandler deltagernes kontaktoplysninger og oplysning om deltagerens arbejdsplads i forbindelse med afholdelse af kursus og webinarer.

(iii)Oplysninger om modtagere af nyhedsbreve

Vi behandler oplysninger om modtagernes e-mailadresser.

(iv) Oplysninger om besøgende på hjemmeside

Vi behandler oplysninger...

Der henvises i øvrigt til vores beskrivelse af behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik, der kan findes her https://meebook.com/persondatapolitik

Behandling af personoplysninger i cookies: https://meebook.com/cookie-politik/

Modtagerne af personoplysningerne

Der sendes oplysninger til

CopenHost A/S
Studiestræde 19, 4. sal
1455 København K

CVR: 38683268

Tredjelande og internationale organisationer

Personoplysninger vil ikke blive overført til lande beliggende uden for EU/EØS.

Sletning

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med vores interne retningslinjer og politikker.

AJOURFØRING MV.

Denne fortegnelse skal holdes opdateret og til enhver tid afspejle de faktiske omstændigheder hos Meebook. Fortegnelsen skal altid arkiveres elektronisk.

Spørgsmål til fortegnelsen kan rettes til Søren Adolph CEO der har det interne ansvar for, at fortegnelsen er opdateret og afspejler de faktiske forhold.

Fortegnelsen skal efter anmodning stilles til rådighed for Datatilsynet. Ved eventuel inspektion eller anden kontakt med Datatilsynet, hvor denne fortegnelse er relevant, skal Søren Adolph CEO kontaktes og inddrages i et eventuelt forløb med Datatilsynet.

Privatlivspolitik for Meebook sociale medier

Privatlivspolitik for Meebook sociale medier

Meebooks privatlivspolitik for sociale medier gælder kun for Meebooks behandling af personoplysninger indsamlet via Meebooks profiler eller sider på sociale medier.

Meebooks privatpolitik SoMe

Meebook har profiler eller sider på følgende sociale medier:

Facebook (Meta Platforms, Inc.)

Facebooks privatlivspolitik er tilgængelig her

Du kan læse aftalen om fælles dataansvar her

Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på Facebook her

Du kan udøve dine rettigheder her               

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

LinkedIns privatlivspolitik er tilgængelig her

Du kan læse aftalen om fælles dataansvar her

Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på LinkedIn her

Du kan udøve dine rettigheder her

Fælles dataansvar

Meebook og hver enkel udbyder af det sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på Meebooks profil eller side på det enkelte sociale medie. Meebook overholder Datatilsynets retningslinjer om fælles dataansvar og forsøger bedst muligt at sikre, at du modtager behørig information om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Meebooks profiler eller sider på sociale medier. 

Indsamling af personoplysninger
Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan Meebook og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:                 

 • Oplysninger, der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, alder, telefonnummer, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser, joberfaring, venner, billede og din by.
 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil eller side.
 • Kommentarer du efterlader på vores opslag eller via livevideoer.
 • At du har besøgt vores profil.
 • Oplysning om deltagelse i konkurrencer.

Formålene med behandlingen

Meebook behandler dine personoplysninger til følgende formål:                      

 • Dele informationer om opdateringer i Meebook
 • Dele informationer om webinarer eller kurser
 • For at kunne kommunikere med dig, hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked.
 • Markedsføring generelt.
 • Udkåre dig som vinder af en konkurrence.
 • Give dig rådgivning og besvare dine spørgsmål enten direkte via profilen eller via e-mail.
 • Anmode dig om, hvorvidt vi må bruge din kommentar, dit billede eller anden information, som du efterlader.
 • Forbedring af vores vores profiler og sider på sociale medier.
 • Statistik og analyse.
 • Tagge dig, når markedsføringsloven tillader det.

Udbyderne af de sociale medier behandler navnlig dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af deres annoncesystem.
 • For at give Meebook statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider.
 • Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag:

Legitime interesser

Meebook baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med dig på vores profiler på sociale medier, legitime interesse i at kåre dig som vinder af en konkurrence (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Udbyderne af de sociale medier baserer behandlingen af dine personoplysninger på deres legitime interesser, herunder deres interesse i at forbedre deres annoncesystem og levere statistikker til Meebook, som udbyderen af det sociale medie fx udarbejder på baggrund af dit besøg på Meebooks profil eller side på det sociale medie. Derudover har udbyderne af de sociale medier en legitim interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Samtykke

Udbyderne af de sociale medier behandler visse af dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via dine privatlivsindstillinger på det sociale medie (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).     

Modtagere

Udbyderne af sociale medier kan blandt andet dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

 • Andre enheder i den koncern udbyderen af det sociale medie er en del af.
 • Eksterne samarbejdspartnere, der leverer analyse- og undersøgelsesservices.
 • Annoncører.
 • Andre individer, der besøger vores profil eller side på det sociale medie (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige).
 • Forskere og andre akademikere.

Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysninger med i de enkelte udbyderes privatlivspolitik.

Udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.

Meebook deler som det helt klare udgangspunkt ikke dine personoplysninger med tredjeparter uden din forudgående tilladelse.

Rettigheder
Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:

Indsigt
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, Djøf og det sociale medie behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. 

Indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse imod indsamlingen og imod den videre behandling af dine personoplysninger, herunder indsigelse imod personoplysninger, der bliver behandlet på baggrund af din legitime interesse.

Sletning eller blokering
Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger. Du har også altid selv mulighed for at slette dine offentligt tilgængelige kommentarer samt fjerne indhold om dig selv via din profil på det sociale medie.

Begrænsning
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, og til i visse tilfælde at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Kontakt

Hvis du ønsker at udøve ovenstående rettigheder, opfordrer vi dig til at kontakte det sociale medie. Det skyldes, at det kun er det sociale medie, der rent funktionelt er i stand til at foretage de nødvendige tiltag for at imødekomme de fleste af dine rettighedsanmodninger.

Hvis du dog mener, at Meebook kan imødekomme din anmodning bedre end det sociale medie, er du selvfølgelig altid meget velkommen til at kontakte os via mail@meebook.com

Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om denne mulighed via Datatilsynets hjemmeside.